നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, LSS/USS സൈറ്റ് താഴെ

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Friday, 3 March 2017

7/2014 ലെ വേതന പരിഷ്കരണത്തിന്‍റെ ഒന്നാം ഗഡു ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.എങ്ങനെ അരിയര്‍ സ്പാര്‍ക്കില്‍ നിന്നും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം എന്ന് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഹെല്‍പ് ഫയലിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക്.7/2014 മുതലുള്ള എന്‍കാഷ്മെന്‍റ് ഡീറ്റെയില്‍സ്  ചെയ്തിരിക്കണം.

******************************************************

നൂണ്‍മീല്‍ ഐ.വി.ആര്‍.എസ് പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ-നല്‍കാത്തവര്‍ ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്ത് പൂരിപ്പിച്ച് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസിലേയ്ക്ക് ഇ-മെയില്‍ ആയി അയച്ചാല്‍ മതി

No comments:

Post a Comment