നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, LSS/USS സൈറ്റ് താഴെ

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Monday, 5 June 2017

ആറാം പ്രവര്‍ത്തിദിന പ്രഫോര്‍മ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ ലഭ്യമാണ്.Dashboard-Sixth working day (click) തുറന്നു വരുന്ന വിന്‍ഡോയില്‍ വലതുവശത്ത് Sixth working day report.മാറ്റം വരുത്തേണ്ടവ സമ്പൂര്‍ണ്ണയില്‍ മാറ്റിയതിനുശേഷം ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സിംക്രണൈസ് ചെയ്യണം.പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിന പ്രഫോര്‍മ ക്ലാസ്സ് അടിസ്ഥാനത്തില്‍ സിംക്രണൈസ് ചെയാതാല്‍ മാത്രമേ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ആകുകയുള്ളു.ഉറപ്പു വരുത്താതെ കണ്‍ഫേം ചെയ്യരുത്.റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടുക

ആറാം പ്രവര്‍ത്തി ദിന മാതൃകാ പ്രഫോര്‍മ ഇവിടെ

No comments:

Post a Comment