നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Thursday, 9 March 2017

കെ.എ.എസ്.ഇ.പി എഫിനുള്ള അപേക്ഷ കണ്ണൂര്‍ എ.പി.എഫ്.ഒയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കുമ്പോള്‍ തളിപ്പറമ്പ നോര്‍ത്ത് സബ്ജില്ലയിലെ പ്രധാനാദ്ധ്യാപകര്‍ അനക്‌സര്‍ ഫോം സമര്‍പ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് എ.പി.എഫ്.ഒ ഓഫീസില്‍ നിന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസില്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.അതിനാല്‍ അപേക്ഷയുടെ കൂടെ നിര്‍ബന്ധമായും അനക്‌സര്‍ സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റ് സമര്‍പ്പിക്കണമെന്ന് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീലര്‍ അറിയിക്കുന്നു.


No comments:

Post a Comment