നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, LSS/USS സൈറ്റ് താഴെ

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Thursday, 25 May 2017

പ്രധാനാദ്ധ്യാപകരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക്


പയ്യന്നൂര്‍ കണ്ടോത്ത് നഴ്‌സറിയില്‍ സ്‌കൂളുകളിലേയ്ക്ക് ആവശ്യമായ വൃക്ഷത്തൈകള്‍ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്.കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമായ തൈകള്‍ ലഭ്യമാണ്.സ്‌കൂളുകള്‍ തങ്ങളുടെ ചെലവില്‍ തൈകള്‍ എത്തിക്കണം.കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്
ശ്രീ ബിജുമോന്‍
ഫോറസ്റ്റ് സെക്ഷന്‍ ഓഫീസര്‍
8547603878
-ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍

No comments:

Post a Comment