നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, LSS/USS സൈറ്റ് താഴെ

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Thursday, 29 June 2017

പ്രധാന അദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 30/ 06/ 2017 ന്  വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ബി. ആർ.സി.ഹാളിൽ

തളിപ്പറമ്പ നോർത്ത് ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ കീഴിലുള്ള എൽ.പി./ യു.പി. സ്കൂൾ പ്രധാന അദ്ധ്യാപകരുടെ യോഗം 30/ 06/ 2017 ന്  വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ബി. ആർ.സി.ഹാളിൽ വെച്ച് ചേരുന്നതാണ് .എല്ലാവരും കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് .സർക്കുലർ നമ്പർ എച്2 / 34017/ ഡി.പി.ഐ  തീയ്യതി.20.06.2017.( തസ്തിക നിർണ്ണയം 2017 -18)പകർപ്പിൻറെ കൈപ്പറ്റി രസീതി കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് .
  പുതിയ ബജറ്റ് ഫോറം ഇമെയിൽ മുഖാന്തിരം അയച്ചുതരുന്നതാണ് .
അജണ്ട:

1 .ബഡ്ജറ്റ് 2018 -19 


2 .തസ്തിക നിർണ്ണയം 2017 -18   


No comments:

Post a Comment