നൂൺ മീൽ പുതിയസൈറ്റ് താഴെ

നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ താഴെ

സമഗ്ര, SPORTS, സൈറ്റ് ഇടതുവശത്ത്

...

പുതിയ. എന്‍.എം.പി നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണ കണക്കുകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ ചെയ്യുവാനുള്ള സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ നൂണ്‍മീല്‍ പേജില്‍.പുതിയഫോമുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. .MDM സൈറ്റ് നൂണ്‍ മീല്‍ പേജില്‍ .MDM സൈറ്റ് എല്ലാ ദിവസവും 2.30 നു മുന്‍പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ കണ്ടിജന്‍റ് ചാര്‍ജ് അനുവദിക്കുന്നതല്ല.. .ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി റിപ്പോര്‍ട്ട് എല്ലാ മാസവും 5 നുമുന്‍പ് സമര്‍പ്പിക്കണം. .കണ്ണൂര്‍ ഡയറ്റ് ബ്ലോഗ് ഇടതുവശത്ത്.. ...എസ്.റ്റി.ഗ്രാന്‍റുകളുടെ അക്വിറ്റന്‍സ് ക്ലിക്ക് ഫോര്‍ പേജില്‍ .ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകള്‍ നമ്മുടെ ബ്ലോഗില്‍....എല്ലാ മാസവും ആവശ്യമുള്ള ഫോമുകള്‍ക്ക് Click For പേജ്....

Saturday, 10 February 2018

To download Income tax calculator by Babu vadukkumchery (Fully REVISED on 9-2-2018)
CLICK HERE TO DOWNLOAD ECTAX SOFTWARE
മുകളില്‍ കാണുന്ന ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഫയല്‍ സേവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം ഓപ്പണ്‍ ചെയ്യുക. പലപ്പോഴും ആ ഫയല്‍ ZIP ഫോര്‍മാറ്റില്‍ ആയേക്കാം (Excel file ആകാത്ത സാഹചര്യം). ZIP ഫയല്‍ unzip ചെയ്യാനായി ഫയലിനെ right click ചെയ്തു Extract here ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയ folder പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും അതിനുള്ളില്‍ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. 
CLICK HERE FOR TOTAL VIDEO TUTORIAL
Click here for PDF download of the Notes
*****************************************************
To download Tax calculator of Sudheer Kumar T K CLICK HERE

*****************************************************
Easy Tax 2018 Income Tax Calculator by Sudheer Kumar

ECTAX 2018 Income Tax Calculator by Babu Vadukkumchery

Help File by Babu Vadukkumchery

Easy Tax 2018 Income Tax Calculator by Alrahiman

Relief Calculator by Alrahiman

Income Tax Guidelines by Alrahiman 

iTax Calculator 2017-18 by Jijo George

Income Tax Calculator 2017-18 by Anson Francis

Income Tax Statement for the Financial year 2017-18(Blank Form)

No comments:

Post a Comment